Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat op de website voorkomt, berust bij NJ Amsterdam of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van NJ Amsterdam is verboden.

NJ Amsterdam heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van het geplaatste materiaal te achterhalen.
 

NJ Amsterdam garandeert geen ongestoorde en ononderbroken werking van de website of de door haar geleverde of gebruikte diensten. 

Op het gebruik van de website en alle daarop gestelde voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.